Archive | avgust 2019

Шта је шта

Из пера једног наставника

Шта је циљ? Шта је исход? Шта је стандард? Шта је компетенција?

Одговори на ова питања у новом ми тексту:

Bigzov portal: Ishodi vs. ciljevi obrazovanja (22.8.2019)

trka

View original post