Archive | 14/03/2015

ETwinning-informativni dan

Snimak sa informativnog dana održanog 12.02. 2015. u Beogradu.
Šta je eTwinnig, kako se registrovati, kako ga koristiti…