Archive | 21/02/2015

Култура изражавања у разредној настави-причање

жаркоаничић

Жарко Аничић,

Основна школа „Десанка Максимовић“

Трн, Лакташи

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ – ПРИЧАЊЕ

 

Резиме

 

У раду је је ријечо  причању као тежем облику културе изражавања у разредној настави. Дате су краће смјернице при планирању часова за реализацију садржаја из ове области. Описани су најчешћи врсте (вјежбе) са посебним освртомна рад са сликама и прачању по низу слика.

 

View original post 6.098 more words